Volume Measurements (Dry)
1/8 tsp
=
0.5 mL
¼ tsp
=
1 mL
½ tsp
=
2 mL
¾ tsp
=
4 mL
1 tsp
=
5 mL
1 Tbs
=
15 mL
2 Tbs
=
30 mL
¼ cup
=
60 mL
1/3 cup
=
75 mL
½ cup
=
125 mL
2/3 cup
=
150 mL
¾ cup
=
175mL
1 cup
=
250 mL
2 cups
=
1 pint = 500mL
3 cups
=
759 mL
4 cups
=
1 quart = 1 Liter